Minggu, 11 September 2011

Membuat update status facebook kosong


hallo donk depeggy liye macage ( piye kabare ) weleri tambah panas ora kie, wes daripada kakean omong mendingan facebook an wae yuk..

sampean mesti wes ngerti facebook, fesbuk kui dudu panganan koyo lemper utowo gethuk seng enak rasane, fesbuk kui yoiku salah saijining layanan jejaring sosial kata bapak facebook indonesia jarene... lha nek sampean wes iso fesbukan sampean kudu ngerti neng weleri ono komunitas weleri neni jenenge.

ngethuprus punya ngetuprus ( omong - punya omong mksdnya ) saya ada salaha satu trik untuk Membuat update status facebook kosong lha contone kados gambar ngeten
 nah kangge ndamelipun ngeten caranipun , silahkan tulis ataupun copy tulisan utawi code script niki ten status panjenengan
@[2:2: ]
lha nek sampun monggo njenengan publish status panjenengan, ampun kaget ampun semaput nggeh nek status njenengan kosong mlompong, sekedik kulo ulas ten mriki kenopo saget kosong status ipun

update status ini system ipun sami kados ngetag rencang2 utawi nyebutaken di statuskito, lha niki coronipun sistem tagten fesbuk ngangge code 
@[Id_Facebook:Mesej_status]

@[1: ] <-- Id_facebook = 1 <--sanes Id kito utawi rencang kito..
https://www.facebook.com/profile.php?id=1
Sorry, this Profile is currently unavailable.

Sorry, this profile is not available at the moment. Please try again shortly.
cekap semonten rumiyen trik ten weleri niki matursuwun menawi wonten salah kulo di ngapunten, menawi wonten pertanyaan monggo kontek kulo ing http://www.facebook.com/ukiku